MTÜ Eesti pottsepad

Kongress 2017

2017. aasta VEUKO kongressi kokkuvõte

2017. aasta maikuu lõpus toimus iga-aastane VEUKO kongress.

VEUKO puhul on tegu pottsepaliitude katuseorganisatsiooniga, mis on peamisteks eesmärkideks seadnud pottsepaorganisatsioonide vahelise infovahetuse, liikmesorganisatsioonide nõustamise, teadusliku töö koordineerimise ning Euroopa Liidu tasemel pottsepa valdkonna eest seismise.

Praegusel hetkel kuulub VEUKOsse 17 pottseppade organisatsiooni 14st riigist. VEUKO alguseks võib lugeda 1966. aastat, kui kohtusid Saksa, Austria ning Šveitsi pottsepaühingud, et teha algust infovahetusega organisatsioonide tasemel. MTÜ Eesti Pottsepad kuulub VEUKOsse alates 2011. aastast. Selleaastasteks liitujateks olid Leedu ning Rumeenia pottseppade ühingud. Leedu pottseppade ühingu puhul on tegu juba teise samast riigist liitunud organisatsiooniga.

Sel aastal toimus VEUKO kongress Venemaal, Peterburgi kaunis eeslinnas Peterhofis. MTÜ-d Eesti Pottsepad esindasid Annes Andresson ning Mati Malm. Annes esines Eesti pottsepanduse olukorda tutvustava ettekandega.

Selleaastasel kongressil oli kaks põhiteemat. Üks teema oli peenosakesed suitsugaasis. Tsiteerides VEUKO president Robert Salvatat: On fakt, et moodsate, käsitööna valminud ning õigesti kasutatud ahjude peenosakeste hulk suitsugaasis on väike. Peenosakeste probleemi lahenduseks on vanade seadmete väljavahetamine ning kasutajate koolitamine, et osataks ahjudega õigesti ringi käia. Riiklik surve suitsugaasis oleva saaste vähendamiseks on eriti terav Saksamaal, Austrias, Poolas, Ungaris ja Šveitsis. Võib küsida, kas see ka piisavalt põhjendatud on.

Teine kongressi põhiteema oli pottseppade koolitamine. Praktiliselt kõigis 14s VEUKO liikmesriigis on probleemiks noorte vähenev huvi pottsepaameti suhtes. Üheks võimaluseks huvi taas tõsta, on pottsepaameti tutvustamine. Šveitsi kutseühing on käivitanud näiteks programmi Werde Ofenbauer (http://www.feusuisse.ch/de/ofenbauer-werden.html). Šveitsi kutseühingu lehel on video, kus noored pottsepaametit tutvustavad ning räägivad, et kaasajal saab pottsepp olla loominguline ning kasutada uusimaid tehnilisi lahendusi, mis võimaldavad ehitada puiduga köetavaid küttekoldeid ka kõige modernsematesse majadesse. Šveitslased ütlevad: Õppimisel on tulevikku.

Ühest põnevast projektist, misläbi püütakse ahjude populaarsust tõsta, rääkis oma ettekandes seekordse võõrustajamaa, Venemaa esindaja hr Kozlov. Nimelt kuulutati Venemaal välja laste joonistuskonkurss pealkirjaga “Ahi meie elus”. Saadeti töid, millel oli kujutatud nii fantaasiaahje, muinasjutuahje kui ka traditsioonilisi vene ahje. Kuna kaasajal elavad paljud lapsed linnades, pole osad neist kunagi oma silmaga ahju näinud, pole ahju peal maganud ega pole näinud, kuidas ahju ääres süüa tehakse. Rohkem kui 400st tööst valiti välja 38, millest Venemaa kutseühing laskis trükkida kalendri.

veuko-tschebotareva-maria

Konkursi võitjaks valiti 14-aastane Maria Tschebotarewa Kemerovo linnast. Võidutöö pealkiri on “Minu lapsepõlve maja”.

Kuna VEUKO eesmärgiks on pottsepa tegevusvaldkonna arendamine, on plaanis välja pakkuda koolitusmoodulid kõikidele Euroopa pottseppadele. Koolitusi hakkab organiseerima Austrias asuv Stoobi keraamikute ning pottseppade ametikool. Septembri keskpaigas toimub Viinis, KOV-i majas töötuba teemal peenosakeste mõõtmine suitsugaasis. http://www.veuko.com/veranstaltungskalender?21 .

2018. jaanuari keskpaika plaanitakse viiest paralleelsest töötoast koosnevat koolitust teemal kogumajaküte. Töötoad toimuvad Šveitsi linnas Oltenis. Töötoad on avatud kõigile. Töökeel on saksa keel, kuid planeeritakse ka tõlget inglise keelde. http://www.veuko.com/veranstaltungskalender?24 .

VEUKO veebilehe http://www.veuko.com/aktuelles/veuko-kongress-2017
ning kongressi külastanute muljete põhjal refereeris
Henri Huberg