MTÜ Eesti pottsepad

VEUKO

MTÜ Eesti Pottsepad on Euroopa Pottseppade Kutseühingute Liidu VEUKO täieõiguslik liige.

Aastal 2013 oli Eestil olla au üleeuroopalise pottseppade kongressi korraldajaks.

2017. aasta VEUKO kongressi kokkuvõte