MTÜ Eesti pottsepad

VEUKO

MTÜ Eesti Pottsepad on Euroopa Pottseppade Kutseühingute Liidu VEUKO täieõiguslik liige.

Aastal 2013 oli Eestil olla au üleeuroopalise pottseppade kongressi korraldajaks.

2017. aasta VEUKO kongressi kokkuvõte

VEUKO 2018. aasta kokkuvõte

VEUKO, 2018 kongressi eestikeelne laiendatud kokkuvõte

VEUKO particulate matter position statement_final_englisch