MTÜ Eesti pottsepad

Üldiselt

Esimesed dateeritud andmed pottseppade Tsunftidest Eestis, jäävad 17. sajandi teise poolde. Meistrid, kes seda ametit siin algselt pidasid olid pärit mujalt Euroopast. Ajapikku lisandus üha enam tegijaid ka meie enda rahva seast. Kuna tuli on olnud inimese abiliseks aegade hämarusest saati, on ka meistritesse, kes teda ohjata suudavad alati lugupidamisega suhtutud.

Ajaloo tõmbetuultes on Eestis tegutsenud meistrite ühendused oma järjepidevuse kaotanud. Küll pole aga kadunud siit maalapilt pottsepad ise. Eesti vabariigi taasiseseisvumisest siiani, on jõudnud kasvada terve uus põlvkond meistrimehi. Õnneks on tegutsemas veel ka terve rida pottseppasid, kes on õppinud seda ametit esimese vabariigi aegsete koolitajate käe all. Ühingu asutajate sooviks ongi taastada vahepeal katkenud ühistegevuse traditsioonid. Samuti peame väga oluliseks varasemate põlvkondade kogemuste süstematiseeritud kogumist ning edasiandmist noortele.

On selge, et kõik siin maailmas on pidevas arengus, nii ka küttesüsteemid. Ajaga sammu pidamiseks on ühingul plaanis hakata korraldama koolitusi teiste riikide spetsialistide osavõtul ja saatma ärksamaid soovijaid ka piiri taha kogemusi omandama. Samuti tahame korrastada eesti ehitusmaastikul kohati vohava anarhia ning anda omapoolse panuse üldkehtiva kutsestandardi ja küttesüsteemide normatiivide kinnitamiseks.

Kõik, kes tunnevad, et tahavad oma sõna sekka öelda või siis lihtsalt aeg- ajalt kolleegidega meeldivalt ühistegevuses osaleda, on ühinguga liituma oodatud.