MTÜ Eesti pottsepad

Projektid

MTÜ Eesti Pottsepad osales 04.02. 2019 Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistavas taotlusvoorus projektitaotlusega:
“Eesti pottseppade arengutegevuste kavandamine” Projekt sai heaksiidi ja rahastuse.
Projekti käigus viidi läbi MTÜ Eesti Pottsepad põhjalik eneseanalüüs ja ühiskondlike vajaduste kaardistamise, loodi MTÜ Eesti Pottsepad arengu- ja kommunikatsioonistrateegia koos tegevuskavaga aastateks 2019–2024.

MTÜ Eesti Pottsepad_arengukava 2019-2024