MTÜ Eesti pottsepad

Osakutsed

Pottsepa oskutsete Küttesüsteemi paigaldaja, tase 4 ja Küttesüsteemi vastutav paigaldaja, tase 5, hindamisstandardid kinnitati Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu 25.03.2014 otsusega nr. 30

Pottsepa osakutsete kord

Vajalikud dokumendid küttesüsteemi paigaldaja osakutse taotlemisel:

avaldus

isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart, juhiluba)

haridust tõendava dokumendi koopia

täienduskoolituse läbimist tõendavad dokumendid

Küttesüsteemi paigaldaja, tase 4 tööalase tegevuse kirjeldus

kutseomistamistasu (204.00 eurot) maksmist tõendav dokument.

Küttesüsteemi paigaldaja tase 4 tööalase tegevuse kirjeldus

Küttesüsteemi paigaldaja tase 4, hindamisstandard

Küttesüsteemi vastutav paigaldaja tase 5, hindamisstandard