MTÜ Eesti pottsepad

Kutsekomisjon

Kutsekomisjoni koosseis:

1. Raido Jalas Päästeamet
2. Urmas Danil CEN/TC 166 Euroopa standardi komitee korstnate standardiseerimise alaüksus
3. Andrus Schults OÜ Raidkivi
4. Hillimar Heinroos MTÜ Eesti Korstnapühkijate Koda
5. Ivar Kohjus Järvamaa Kutsehariduskeskus
6. Henri Huberg MTÜ Eesti Pottsepad