MTÜ Eesti pottsepad

Kutse dokumendid

Kui kutsekomisjonile esitatakse taotlusdokumentides info, mis viitab võimalikule tuleohutuse seaduse rikkumisele, siis on kutsekomisjon kohustatud edastama saadud info Päästeametile.

Vajalikud dokumendid pottsepa kutse taotlemisel:

* avaldus

* Isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart, juhiluba)

* Haridust tõendava dokumendi koopia

* Täienduskoolituse läbimist tõendavad dokumendid

* Pottsepp-sell, tase 3 tööalase tegevuse kirjeldus

* Pottsepp, tase 4 tööalase tegevuse kirjeldus

* Pottseppmeister kutse taotlemise portfoolio koostamise juhend

* kutseomistamistasu (250.00 eurot) maksmist tõendav dokument.

NB! Palume kinni pidada dokumentide esitamise tähtajast! Hiljem saabunud avaldusi arvesse ei võeta ja saatjaid sellele eksamile ei lubata. Kutsekomisjon vaatab hiljem saabunud taotlused üle järgmisele kutseeksamile lubamiseks. Avaldus tuleb esitada allkirjastatult (ka digidokumendina allkirjastatud) ja saata elektrooniliselt (digiallkirjastatult) kutseeksam@pottsepad.ee või aadressile MTÜ Eesti Pottsepad Tähe 127E Tartu 50113. Eelistame elektrooniliselt edastatud dokumente!

Eksamitasu kutse esmataotlemisel on 250 eurot ja taastõendamisel 195 eurot; MTÜ Eesti Pottsepad ei ole käibemaksukohuslane. Eksamitasu palume kanda MTÜ Eesti Pottsepad kontole SEB pangas a/a EE461010220196517222 Arve selgitusse palume kirjutada „Kutseeksam” ja taotleja nimi. Näiteks: Kutseeksam Peeter Pottsepp. Makse kohta väljastatakse kviitung.

NB! Kõik kutseeksameid puudutavad küsimused palume saata mailiaadressile: kutseeksam@pottsepad.ee