MTÜ Eesti pottsepad

Korduseksam

Väljavõte pottsepa kutse andmise korrast:

8.1. Kutseeksam koosneb kahest osast: teoreetiliste teadmiste testist ja praktilisest tööülesandest. Kui taotlejal üks kahest osast ebaõnnestub, loetakse eksam tervikuna mittesooritatuks ja taotlejal on soovi korral võimalik registreeruda korduseksamile.

8.2. Korduseksami toimumise ajad ja koha teatab kutse andja oma kodulehel.

8.3. Korduseksamit ei korraldata kutse taastaotlejatele.

8.4. Korduseksamit ei korraldata Pottseppmeister-restauraator, tase 5 spetsialiseerujatele.

8.5. Korduseksam on tasuline, selle hind on pool (50%) kutse taotlemise täishinnast

8.6. Korduseksamit saab sooritada ainult 1 (ühel) korral.

8.7. Kui kutse taotlejal ebaõnnestub kutseeksami esimene osa (teoreetiliste teadmiste test), tuleb tal korduseksami käigus uuesti teha nii kirjalik test kui praktiline proovitöö.

8.8. Kui kutse taotleja sooritab edukalt kutseeksami esimese osa (teoreetiliste teadmiste test), kuid ebaõnnestub teises osas (praktiline tööülesanne), siis tuleb tal korduseksami käigus uuesti teha ainult praktiline tööülesanne.

8.9. Korduseksam tuleb sooritada ühe aasta jooksul pärast ebaõnnestunud kutseeksami toimumist.

8.10. Kui kutse taotleja ei ole ühe aasta jooksul pärast kutseeksami ebaõnnestumist sooritanud positiivselt korduseksamit, rakendatakse järgmisel korral tema kompetentsuse hindamisel kutse esmakordse taotlemise tingimusi.