MTÜ Eesti pottsepad

Pottsepa kutseeksamiks ettevalmistamiskursus Kehtnas

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS kutsub pottseppi, sellist kuni meistrini, kel
on vajadus sooritada kutseeksam, koolitusele:

ETTEVALMISTUS POTTSEPP-SELL TASE 3, POTTSEPP TASE 4 JA POTTSEPP-MEISTER
TASE 5 KUTSEEKSAMIKS

Koolituse eesmärgiks on pottsepatööde teostajad ette valmistada
kutseeksami edukaks sooritamiseks. Koolituse läbinud saavad Kehtna KHK
tunnistuse.

TOIMUMISAEG: 07.03- 16.03.2017 / 48h

EELDUSED OSALEMISEKS: baasteadmised pottsepatöödest

HIND: ühe mooduli hind 200 EUR, mõlemad moodulid 378 EUR

Moodul koos „Tuletööde tegija“ koolitusega 245 EUR ja mõlemad
moodulid koos „Tuletööde tegija“ koolitusega 418 EUR.

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

INFO JA REGISTREERIMINE: KUNI 01.03.2018 (k.a) telefonil 5160541 või
KOOLITUS@KEHTNA.EDU.EE

Koolituse teemad:

MOODUL 1. (07.03- 08.03.2018) 24H

Soojusfüüsika põhimõisted 4h

Müüritud kütteseadmete arvutusmetoodika (vastavalt standardile EVS-EN
15544) 8h

Pottsepatööde planeerimine 12h

TULETÖÖDE TEGIJA KOOLITUS (09.03.2018) 6H

Tuletöö ja selle tuleohtlikkus

Ohutus tuletöö tegemisel

Tegutsemine tulekahju korral

Kustutusharjutus

Koolituse läbijad saavad Eestis kehtiva tuletöötunnistuse.

Lektor

Taavi Teets- ohutuskonsultant

MOODUL 2. (14.03- 16.03.2017) 24H

Töötervishoid ja tööohutus pottsepatööde teostamisel 4h

Küttesüsteemide tuleohutuse alased nõuded (vastavalt standardile EVS
812-3:2013)12h

Dokumentatsioon ja kooskõlastusnõuded pottsepatööde teostamisel 8h

Lektorid

Paul Pääso – pottsepatööde lektor alates 2007

Ilmar Rammi- tööohutuse koolitaja

Peeter Kaitsa – Päästeameti Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve
büroo juhtivinspektor

Hinnad sisaldavad koolituse läbiviimist koos vajalike
õppematerjalidega ja kohvipause.

Heade soovidega

KAIDI KAUFFELDT

arenguosakonna juhataja

Kooli 1, Kehtna, 79001 Rapla maakond

T: 516 0541

E-kiri: koolitus@kehtna.edu.ee