MTÜ Eesti pottsepad

Esileht

Ühingu eesmärgiks on pottseppade kutseoskuste ja töö traditsioonide järjepidevuse säilitamine ning edasiandmine.

Erialase koolituse korraldamine soovijatele kutseoskuste tõstmise eesmärgil.

Ülevabariigiliselt pottsepatöödega tegelevate juriidiliste ja füüsiliste isikute ühtekoondamine.

Erialase teabe levitamine, eksperthinnangute ja konsultatsioonide andmine. Restaureerimis- ja renoveerimistööde juhendamine.

Osalemine uute küttesüsteemide väljatöötamisel ja juurutamisel, pottseppade kutsestandardi ja ühtse küttesüsteemide normatiivide kinnitamisel.

Euroopa Liidu ja muu maailma sarnaste organisatsioonidega koostöö arendamine. Samuti ühinemine neid koondavate katusorganisatsioonidega.

Oma eesmärgi saavutamiseks on Ühingul õigus korraldada tulundus- ja heategevusüritusi ning osaleda arendustöödes Eesti Vabariigi seadustega lubatud piirides.

MTÜ Eesti Pottsepad lähtub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist